SI Plus

Ostávajú posledné dni, kedy je otvorená výzva Zrelí na dobu digitálnu 2022. Cieľom tohto grantového programu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov. 

Predkladané žiadosti môžu byť zamerané na jednu z týchto oblastí:

  • Podpora a ochrana zdravia
  • Podpora a rozvoj športu
  • Podpora vzdelávania
  • Podpora dobrovoľníckej činnosti
  • Poskytovanie sociálnej pomoci

Oprávneným žiadateľom sú právnické osoby, ale aj samosprávy so sídlom na území SR. Výzvu vyhlasuje Nadácia Pontis a finančne ju zabezpečuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Na projekty z tejto výzvy sa medzi najlepšie návrhy rozdelí celkovo 50 tisíc eur. Na jeden projekt je možné získať minimálne 1 000 eur a maximálne 5 000 eur.

Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory sa uskutoční o 18.12.2022 o 23:55 hod. Výsledky hodnotenia budú zverejnené v priebehu januára 2023. Viac informácií o výzve Zrelí na dobu digitálnu 2022 nájdete na nižšie uvedenej stránke.

https://nadacnyfondtelekom.sk/vyhlasujeme-vyzvu-zreli-na-dobu-digitalnu-2022/

Zdroj: pexels.com