SI Plus

SozialMarie – Cena pre sociálne inovácie 2023 je prémiovým meradlom kvality pre efektívne sociálne inovácie. Už po 19. krát sa hľadajú sociálne inovatívne projekty. Cieľom SozialMarie ako prvej európskej ceny za sociálne inovácie je identifikovať a vyzdvihnúť sociálne inovácie v celej strednej a východnej Európe. Oceňujú úspešne realizované inovatívne projekty, ktoré čelia sociálnym výzvam našej doby.

Musí pritom ísť o odskúšané, implementované a efektívne sociálne inovácie. Oprávnené sú projekty realizované súkromnými osobami, komerčnými spoločnosťami, sociálnou ekonomikou (iniciatívy občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie, neziskové organizácie, združenia) a verejnou správou. Prihlásiť sa môžu projekty realizované v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku.

Medzi hlavné kritériá pri hodnotení projektov patrí nový prístup k riešeniam spoločenských problémov, rozsah pokrytia a zapojenia cieľových skupín či efektivita realizácie projektu a jeho pôsobenie ako príkladového modelu. V súťaži SozialMarie – Cena pre sociálne inovácie 2023 bude vybratých a ocenených 15 najlepších sociálnych inovácií. Z nich budú vyhlásení tri hlavné víťazné projekty, ktoré budú dotované sumami 15 000 €, 10 000 € a 5 000 €; ďalších dvanásť cien bude v hodnote po 2 000 €.

Projekty je možné podávať do 23. januára 2023, 23:55 hod.

Viac informácií o podujatí FWLS 2022 a registračný formulár nájdete na nižšie uvedenej stránke.

https://www.sozialmarie.org/en

Zdroj: sozialmarie.org