SI Plus

Platforma GROWNi v rámci GROWps po prvýkrát otvára pracovnú skupinu zameranú na tému service designu a služieb. Jej názov je „Ako využiť design thinking v biznise a inováciách?“. Online stretnutia budú pozostávať z diskusií, zapájania sa a zdieľania v rámci vytvorenej skupiny.

Prihlásiť do pracovnej skupiny sa môžu študenti vysokých škôl, mladí profesionáli, profesionáli, neziskové organizácie, verejné inštitúcie aj startupy. Cieľom je získať vedomosti o design thinkingu a ďalších metódach, ktoré účastníkom pomôžu v pochopení vzťahov medzi ľuďmi, službami a produktmi a v ich transformovaní do organizačnej štruktúry aktivovaním nových, lepších spôsobov práce. Ambasádorkou pracovnej skupiny bude Natália Baránková, odborníčka na inovácie v biznise, koučka a strategická a produktová dizajnérka v blockchainovej spoločnosti zameranej na finančnú inklúziu na rozvíjajúcich sa trhoch.

Prihlasovanie do pracovnej skupiny je možné do 23. októbra 2022. Prvé stretnutie s témou Úvod do design thinkingu je naplánované na 1. novembra 2022. Viac informácií a prihlášku nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

Zdroj: unsplash.com

https://growni.sk/skills/ako-vyuzit-design-thinking-v-biznise-a-inovaciach?page=1