SI Plus

Európska Komisia otvorila 14. decembra výzvu s názvom „Podpora sociálno-ekonomického rozvoja a tvorby pracovných miest vo vidieckych a odľahlých oblastiach prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu“. Jej cieľom je priniesť kultúrny a kreatívny cestovný ruch do vidieckych oblastí, čo by týmto oblastiam malo priniesť zviditeľnenie a pozitívny vplyv na ich revitalizáciu.

Projekty by mali prispieť ku všetkým týmto očakávaným výsledkom:

  • Zvýšiť makroregionálnu spoluprácu v oblasti kultúrneho cestovného ruchu s cieľom pomôcť sociálno-ekonomickému rozvoju vidieckych a odľahlých oblastí.
  • Rozvíjať obchodné modely kultúrneho cestovného ruchu a kreatívneho cestovného ruchu pre vidiecke a vzdialené oblasti s cieľom zvýšiť udržateľné pracovné príležitosti a investície.
  • Podporovať inkluzívny a udržateľný kultúrny a kreatívny cestovný ruch, ktorý podporuje sociálne začlenenie a angažovanosť, rešpektuje potreby miestnych komunít, dedičstvo a kapacitu vidieckych a odľahlých oblastí.

Výzva je otvorená do 14. marca 2023 17:00 hod. bruselského času.

Viac informácií o výzve Fostering socio-economic development and job creation in rural and remote areas through cultural tourism nájdete na nižšie uvedenej stránke.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2023-heritage-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=soc%20innov;matchWholeText=false;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState