SI Plus

Organizácia: Envie Autonomie

Riešený problém

Vo Francúzsku sú výdavky na zdravie pre ľudí so zdravotným postihnutím vysoké a od roku 2005 sa zvýšili o 13,5 miliardy EUR. Napriek tomu, postihnutí ľudia v tejto krajine míňajú významnú sumu na zdravotné pomôcky – približne 1,4 mld. v roku 2013. V rovnakom čase sa veľké množstvo dostupných zdravotných pomôcok stáva nevyužitými a vyhodia sa.

Inovatívne riešenie

Envie Autonomie, organizácia spadajúca pod sieť Envie, opravuje, recykluje a pripravuje na opätovné použitie staré zdravotnícke pomôcky, čím znižuje výdavky ľudí so zdravotným postihnutím. Inovatívny aspekt spočíva v tom, že ponúkajú príležitosti pre zamestnanie ohrozených ľudí.

Sieť Envie tvorí 50 spoločností, ktoré sa venujú sociálnej inklúzii a spoločne zamestnávajú 2 500 ľudí v rámci projektu Envie Autonomie. Títo zamestnanci boli v minulosti v nevyhovujúcom zamestnaní, alebo boli dlhodobo nezamestnaní. Ich úlohou je vyhľadávanie a zozbieranie zdravotníckych pomôcok, ktoré už nie sú potrebné, zaevidujú ich a následne opravia. Takto získané zdravotnícke pomôcky si potom môže prenajať alebo kúpiť ktokoľvek, kto ho potrebuje, za cenu, ktorá je o 50 % až 70 % lacnejšia ako nové pomôcky.

Envie Autonomie tiež pomáha postihnutým ľuďom aj s nákupom týchto pomôcok. V prípade potreby poskytuje pôžičky a finančné služby a ponúka technickú pomoc pri dodávke a inštalácii pomôcok.

Kľúčové výsledky a výhody

Od roku 2015 projekt prijal 50 zamestnancov na plný úväzok a 2 450 zamestnal dočasne. Podarilo sa im zozbierať 14 000 zdravotníckych pomôcok a tak pomôcť 2 200 ľuďom 2 500 zrekonštuovanými zariadeniami. Tento projekt zároveň zraniteľným ľuďom, ktorí majú problém získať trvalý pracovný pomer, umožňuje nadobudnúť obchodné a odborné zručnosti, ako aj udržateľné zamestnanie. Zákazníci – starší alebo zdravotne postihnutí ľudia, ktorí si inak nemôžu dovoliť potrebné zdravotné pomôcky, rovnako benefitujú z cenovo dostupnejších produktov. Projekt má tiež značný pozitívny enviromentálny dopad, vzhľadom k tomu, že funguje ako model cirkulárnej ekonomiky, ktorý zvyšuje množstvo recyklovaných zdravotných pomôcok.  

Potenciál pre mainstreaming

Envi Eutonomie funguje v 8 regiónoch vo Francúzsku. Je finančne udržateľná s 20 % príspevkom od štátu a s vlastnými príjmami z predaja. Kľúčovými podmienkami na úspešné prevedenie tejto myšlienky aj do iných konceptov a krajín je čiastočné financovanie nákladov zo strany štátu a vytvorenie dobrej spolupráce medzi kľúčovými partnermi. Tými sú napríklad hospodárske a sociálne nadácie, zástupcovia ľudí s postihnutím alebo ich asistenti. Do roku 2022 plánuje Envie Autonomie otvoriť 10 nových pobočiek, ktoré budú financované z Národného fondu solidarity pre autonómiu. Projekt sa tiež podieľa na obhajobe politickej zmeny, ktorá by priniesla povolenie na zakúpenie použitého vybavenia z prostriedkov sociálneho zabezpečenia. Tento krok by im umožnil ďalšie rozšírenie aktivít a ich dopadu. Envie Autonomie bola označená ako overený postup zo strany „French Impact“ v roku 2019.

Zdroj: unsplash.com