SI Plus

Organizácia: AfB 

Spoločnosti, ktoré pravidelne obnovujú hardvér, sa ho vďaka AfB môžu “zbaviť” nielen ekologicky, ale aj spoločensky zodpovedne. Po bezpečnom certifikovanom odstránení dát a preinštalovaní softvéru ho môžu ďalej používať domácnosti, neziskové organizácie alebo ľudia, ktorí si nový počítač alebo mobil nemôžu dovoliť.  Cieľom AfB je teda predĺžiť životnosť vyradeného hardvéru. Vízia založenia inkluzívnej IT spoločnosti, ktorá bude zamestnávať zdravotne znevýhodnených pracovníkov, vznikla neskôr.

Inovatívne riešenie

V rámci projektu bolo vytvorené firemné prostredie, v ktorom spolu pracujú zamestnanci bez zdravotného znevýhodnenia spolu s hendikepovanými zamestnancami. Takmer polovicu zamestnancov tvoria ľudia so zdravotným znevýhodnením.

Kľúčové výsledky a výhody

Podľa štúdie Technickej univerzity v Berlíne AfB ročne ušetrí 16 440 ton železa, 11 600 ton emisií CO2 a 36 560 megawatthodín energie. Okrem toho projekt podporuje integráciu zdravotne znevýhodnených osôb do pracovného života. Na 20 pobočkách v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Švajčiarsku a na Slovensku pracuje približne 600 zamestnancov, z toho 290 má zdravotné znevýhodnenie. Od roku 2019 sa jedna z lokálnych pobočiek nachádza aj  na Slovensku, v Trnave.

Potenciál pre mainstreaming Cieľom skupiny AfB je vytvoriť pracovné miesta pre 500 zdravotne znevýhodnených ľudí po celej Európe. Okrem toho je cieľom zhodnocovaním použitej výpočtovej techniky a jej znovuuvedením na trh prispieť k zníženiu emisií CO2, k obmedzeniu plytvania so surovinami a k ochrane životného prostredia. Víziou AfB je stať sa celosvetovo aktívnym sociálnym podnikom vo sfére repasovania IT.

Zdroj: unsplash.com