SI Plus

Organizácia: Regseda

Riešený problém

Pre postihnutých ľudí sú častokrát pracovné príležitosti obmedzené a často neudržateľné. Ľudia s postihnutím sú hlavnou zraniteľnou skupinou vzhľadom k zdravotným a stigmatizujúcim prekážkam, ktorým musia čeliť, pričom pretrvávajúca nezamestnanosť im môže spôsobiť ešte vyššie riziko izolácie, sociálneho vylúčenia a ekonomickej deprivácie. Množstvo ľudí s postihnutím čelí v každodennom živote vysokému počtu praktických problémov, ktoré spôsobujú ich odkázanosť a redukujú príležitosti na zamestnanie. V Lotyšsku je klasifikovaných približne 8 % ľudí ako postihnutých a mnohí z nich sa nachádzajú mimo pracovného trhu. V roku 2018 bol podiel ľudí s postihnutím na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia na úrovni 43 %, čo je tretí najvyšší podiel medzi krajinami EÚ.

Inovatívne riešenie

Regseda je sociálny podnik v Lotyšsku, ktorý sa zameral na dlhodobý problém sociálnej inklúzie a zamestnanosti ľudí s postihnutím v krajine a začal zamestnávať takto znevýhodnených ľudí, najmä so zrakovými vadami. Regseda začal už v roku 1959 ako podnik v Klapede, Lotyšsku, zamestnávaním najmä nevidiacich. Od svojho začiatku sa stal jedným z najväčších sociálnych podnikov v krajine poskytujúcim školenia a platenú prácu vo výrobe pre ľudí so zrakovými alebo sluchovými vadami alebo s postihnutím nervového systému, správania či pohybu. Podpora je zameraná aj na deti a mladých ľudí s cieľom zmeniť ich vnímanie samých seba, z ľudí s postihnutím na ľudí sebestačných, sociálne aktívnych a plnohodnotných obyvateľov. Manažment ako aj správna rada sú tvorené ľuďmi s postihnutím, vrátane tých so zrakovým postihnutím, ktorí sú členmi Únie nevidiacich a Zrakovo postihnutých ľudí Lotyšska.

Regseda tiež podporuje širšiu komunitu postihnutých ľudí poskytovaním priestoru pre organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií, pričom niektoré financuje samotný podnik. Prevádzkovaný je tiež letný tábor pre nevidiace a zrakovo postihnuté deti a mládež, z ktorých sa mnohí v dospelosti stanú zamestnancami podniku.

Regseda má zmluvu s Národným úradom práce, ktorý podniku poskytuje štátne dotácie. Tie čiastočne pokrývajú mzdy a asistenčné služby.

Kľúčové výsledky a výhody

Spoločnosti sa podarilo za posledné roky dramaticky posunúť vpred a v súčasnosti je dodávateľom pre najväčších producentov nábytku v krajine aj medzinárodne. V roku 2016 táto firma vyprodukovala obrat vo výške 3,2 milióna EUR. Vytvorené zisky sú preinvestované spätne do hlavného cieľa spoločnosti: sociálnej integrácie postihnutých ľudí.  Medzi rokmi 2009 a 2018 sa tejto spoločnosti podarilo strojnásobiť počet svojich zamestnancov. Dnes zamestnáva 196 ľudí, z ktorých 155 je postihnutých a 84 trpí zrakovou vadou. Ročne sa im podarí vytvoriť 2-3 nové pracovné miesta.

Potenciál pre mainstreaming

Regseda je sociálnym podnikom a zároveň komunitou ľudí s pevnými základmi, v ktorej sa jednotlivci navzájom podporujú s cieľom nadobudnutia dostatočného sebavedomia napriek ich postihnutiu. Táto spoločnosť bola schopná dosahovať pozitívne a udržateľné výsledky aj napriek tomu, že sa jej nedarilo získať dotácie alebo charitatívnu pomoc, kvôli nie dostatočne dôveryhodnému statusu. Takýto úspech dosiahli vďaka ich dôslednému biznis modelu, dotáciám a grantom a existencii silnej komunity.

Tento model môže byť ľahko aplikovateľný aj v iných mestách alebo krajinách s podobnými potrebami v súvislosti so sociálnou integráciou a zamestnanosťou ľudí s postihnutím. V prípade Regsedy, faktory úspechu zahŕňajú daňovú úľavu z 2,7 hektárového pozemku, na ktorom stojí továreň, rovnako ako zmluva s Litovským úradom práce, ktorá oprávňuje spoločnosť na získanie štátnych príspevkov. Podobne založený sociálny podnik bude vyžadovať prijatie prísnejších fiškálnych pravidiel a finančnú start-up podporu od štátu, alebo financovanie z fondov EU pre rozbeh, ako aj ďalšie rozširovanie rovnakým spôsobom.  

Zdroj: unsplash.com