SI Plus

Organizácia: Create Responsible

Riešený problém

Ľudia pracujúci v kultúrnom sektore väčšinou pracujú ako SZČO alebo na dohodu. Naprieč krajinami EÚ bol v roku 2018 podiel SZČO pracujúcich v kreatívnom priemysle 33 %, čo je viac ako dvojnásobok oproti priemeru za celú ekonomiku (14 %). Práca na voľnej nohe a flexibilita práce sú v kreatívnom sektore bežné, ale na druhej strane prinášajú nestálosť práce a možné výpadky príjmu. Aby tomu dokázali predchádzať, potrebujú mať freelanceri prístup k silným profesionálnym sieťam na hľadanie a získanie zákaziek. Iniciatívy, ktoré pomáhajú nezávislým pracovníkom v konkrétnych sektoroch rozvíjať takéto siete a posilňovať ich podnikateľské zručnosti, sú však obmedzené.

Inovatívne riešenie

„Create Responsible“ je prvou e-spoluprácou v Slovinsku, ktorá využíva digitálnu platformu na podporu, prepojenie a posilnenie freelancerov, brigádnikov a nezamestnaných, hlavne tých v kreatívnom sektore, ako sú dizajnéri a umelci. Základnou funkciou platformy je vytvoriť  on-line priestor, kde sa môžu takíto pracovníci spojiť s profesionálmi z odvetvia a medzi sebou navzájom. Takýmto spôsobom majú freelanceri možnosť dosiahnuť stabilný a udržateľný príjem práce, čo vytvára lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Platforma sa používa aj na poskytovanie podpory a na školenia, pričom jednotlivcom dáva príležitosť pokračovať v zlepšovaní svojich zručností a zostať konkurencieschopnými na svojom trhu.

Po úspechu tejto iniciatívy spoločnosť Create Responsible otvorila kamenný obchod „Buy Responsible“. Ide o prvý obchod, ktorý spája sociálne uvedomelých producentov v Slovinsku. Obchod tiež ponúka testovaciu pôdu pre nové podniky, ktoré si ešte nie sú isté, či je ich produkt pripravený na trh. Okrem toho vytvára zručnosti, ktoré môžu podporiť inovatívne a podnikateľské nápady v prípade, ak si začínajúci tvorcovia nie sú istí, či je ich produkt dostatočne pripravený na umiestnenie na trh.

Kľúčové výsledky a výhody

Medzi decembrom 2017 a decembrom 2018, platforma Create Responsible zapojila viac ako 200 dizajnérov a umelcov z 9 krajov naprieč Slovinskom, pričom im umožnili prístup na nové trhy a k novým príležitostiam. Vytvorili tak sieť skúsených jedincov, ktorí sú schopní odprezentovať sociálne zodpovedné podnikateľské aktivity. Projekt rovnako prispel k posilneniu podnikateľských zručností zapojených účastníkov vďaka  mentoringu, školeniam a vzdelávaniu. 

Prostredníctvom svojej platformy iniciatíva podporuje aj sociálne podniky a povzbudzuje ich, aby implementovali sociálne uvedomelé obchodné rozhodnutia do svojich každodenných aktivít.

Potenciál pre mainstreaming

Celkový rozpočet projektu bol 107 000 EUR, spolufinancovaný z prostriedkov ESF. Iniciatíva má silný potenciál na prenos aj do iných kontextov, vzhľadom na jej on-line formu, ktorá si vyžaduje iba nízke výdavky na implementáciu. 

Zakladatelia Create Responsible odprezentovali svoje skúsenosti pred Výborom pre sociálnu ekonomiku Európskeho parlamentu v roku 2019 a zúčastnili sa mnohých medzinárodných konferencií v oblasti inovatívnych sociálnych hnutí a spoluprác. Iniciatíva má ambície do budúcna rozvinúť platformu na Európskej úrovni a založiť medzinárodnú e-spoluprácu.

Zdroj: create-responsible.eu