SI Plus

Organizácia: WASCO Cooperative

Riešený problém

Podľa prieskumu EU Fundamental Rights Agency bolo na Slovensku v roku 2016 zamestnaných alebo samostatne zárobkovo činných iba 20 % Rómov. Diskriminácia spolu s relatívne nízkym dosiahnutým vzdelaním či získanými pracovnými skúsenosťami Rómov, ako aj obmedzená ponuka práce len prispievajú k tejto nepriaznivej situácii.

Inovatívne riešenie

WASCO Cooperative prijal antistigmatizujúci prístup k riešeniu dlhodobej nezamestnanosti Rómov. Tento sociálny podnik bol založený v roku 2015 na Horehroní s cieľom podporiť integráciu Rómov. Organizácia poskytuje pre verejnosť i rôzne štátne organizácie služby ako pranie, žehlenie a šitie posteľnej bielizne a pôsobí na ploche  900 m2 v prerobenej bývalej továrni. Hlavným cieľom je pomoc najmä Rómom, ale aj iným skupinám v zraniteľnej situácii, ako sú osamotené matky, ľudia s postihnutím či starší ľudia. Zamestnanie je spojené so školením, ktorého cieľom je rozvíjať zručnosti a skúsenosti účastníkov. Z dlhodobého hľadiska organizácia pomáha účastníkom nájsť si iné, dlhodobé zamestnanie tým, že im poskytuje individuálne poradenstvo pri hľadaní si práce.

Kľúčové výsledky a výhody

Projekt zamestnáva 24 ľudí a celkovo má 150 klientov. Zamestnancom poskytol pracovné skúsenosti, hodiny tréningov, kontakty na budúcich zamestnávateľov. Zaučení zamestnanci boli schopní získať zamestnanie v hoteloch, na ministerstvách, úradoch práce alebo v kaviarňach. Vďaka všetkým týmto skutočnostiam je WASCO považovaný jeho zakladateľmi ako inkubátor – ochranné a bezpečné pracovné prostredie pre starostlivosť a rozvoj účastníkov. 

Projekt WASCO je súčasťou širšieho Multifunkčného centra, ktoré sa zameriava aj na vzdelávanie a pomoc komunite. Organizujú rôzne vzdelávacie semináre, pomáhajú klientom napríklad s napísaním životopisu či hľadaním práce, ponúkajú aj rodinné poradenstvo alebo pomoc s exekúciami či bývaním. Postupne chcú rozširovať svoju pôsobnosť, napríklad plánujú chcú otvoriť ubytovacie zariadenie, ktoré bude slúžiť aj ako školiace pracovisko pre rôzne cieľové skupiny. Ďalší priestor na expanziu vidia vo vytváraní prevádzok práčovní v iných kútoch Slovenska.

Potenciál pre mainstreaming

Iniciatíva bol inšpirovaná podobným modelom v Belgicku. Kľúčové podmienky úspešného prenosu do iných kontextov zahŕňajú zameranie sa od začiatku na zvýšenie dôvery a posilnenie postavenia príjemcov v podpornom a bezpečnom prostredí bez predsudkov. 

Projekt je podporovaný z programu Európskej únie Europe for Citizens. Od samotného začiatku táto organizácia prešla od generovania straty v prvom roku k dosiahnutiu zisku vo výške 9 935 EUR v roku 2017. Až 100 % zisku sa využíva na skvalitnenie služieb spoločnosti.

Zdroj: unsplash.com