SI Plus

Organizácia: Progetto Quid

Riešený problém

Vstup na trh práce môže byť náročný pre znevýhodnené skupiny, ako sú napríklad obete násilia alebo obchodovania s ľuďmi, bývalí prostitúti/tky, migranti alebo ľudia s rôznymi hendikepmi. Rozdiel v miere zamestnanosti medzi znevýhodnenými skupinami a dospelou populáciou v Taliansku je vyhodnocovaný ako tretí najväčší v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Nedostatky v zabezpečovaní stabilného a dôstojného zamestnania môže vytvoriť materiálnu a psycho-sociálnu nevýhodu a prispievať tiež k cyklu vylúčenia.

Inovatívne riešenie

Progetto Quid je módna spoločnosť založená v roku 2013 ako sociálny podnik v meste Verona v Taliansku. Zamestnáva zraniteľných jednotlivcov, ktorí čelia značným prekážkam v zamestnaní. Tento podnik sa snaží podporovať svojich zamestnancov v rôznych oblastiach využívaním sociálnych služieb, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom iných realizovaných projektov. Prostredníctvom projektu Liberamente môžu získať prístup k psychologickej podpore a asistencii pri orientovaní sa v byrokracii. Tieto služby sú poskytované psychológom a pracovníkom sociálnych služieb a sú k dispozícii raz alebo dva krát do týždňa.

Holistická podpora znamená, že zamestnancom je poskytnuté bezpečné prostredie, pocit spolupatričnosti ku komunite, na rozdiel od izolovanosti a marginalizovania, a zároveň sa im otvárajú príležitosti na získanie kontroly nad svojim životom. Získané skúsenosti najmä v oblasti digitálnych zručností a módy sú vysoko žiadané a zvyšujú ich zamestnateľnosť. Tento iniciatívny sociálny podnik kombinuje svoj sociálny dopad s úspešnou marketingovou stratégiou. Na rozdiel od iných organizácií, Progetto Quid má podnikateľský rozmer, ktorý umožňuje uspokojovať zákazníkov, ako aj zainteresované strany s ich štýlovými produktmi vysokej kvality. Vďaka tomu sa stáva finančne udržateľným.

Kľúčové výsledky a výhody

Od svojho vzniku Progetto Quid neustále posilňuje svoj dopad. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva približne 138 ľudí z marginailzovaných skupín, pričom 80 % z nich sú ženy. Táto štatistika v porovnaní s rokom 2016, kedy mali 60 zamestnancov, je dôkazom o ich nepretržitom raste. Obrat dosahuje v súčasnosti 3,3 mil. EUR, pričom v roku 2016 bol na úrovni 1 mil. EUR. Oblečenie a doplnky od Progetto Quid sú predávané vo vlajkových predajniach nachádzajúcich sa vo Verone a Vicenze alebo prostredníctvom distribučných sietí partnerov, ktorými sú napríklad Calzedonia, Intimissimi a Tezenis. 

Potenciál pre mainstreaming

V roku 2014 získalo Progetto Quid grant vo výške 30 000 EUR prostredníctvom turnamentu Sociálnych inovácií, ktorú organizuje Európska investičná banka, a rovnako 30 000 EUR prostredníctvom súťaže Európska Sociálna inovácia. V roku 2018 sa táto spoločnosť stala prijímateľom azylového, migračného a integračného fondu  a získala 180 000 EUR. Okrem toho projekt získal viacero významných ocenení.

Marketingová stratégia Progetto Quid je kľúčovou podmienkou pre úspešný prenos do ďalšieho kontextu, pretože ju robí finančne udržateľnou a umožňuje jej dlhodobé sociálne a environmentálne dopady.  Zakladatelia Progetto Quid plánujú založiť mentorský systém, prostredníctvom ktorého by pomáhali rovnako zmýšľajúcim ľuďom vytvoriť podobné projekty v oblasti sociálneho podnikania v talianskych regiónoch a v Európe.

Zdroj: unsplash.com