SI Plus

Organizácia: Discovering Hands 

Riešený problém

Každý rok ochorie 70 000 žien v Nemecku na rakovinu prsníka. Ochorenie je smrteľné u približne 18 000 z nich. Život ohrozujúci však nie je samotný nádor, ale skôr jeho rozšírenie do organizmu. Preto je včasné odhalenie také dôležité: ak sa zhubné zmeny na prsníku včas zachytia vďaka prevencii, možno terapiou zabrániť ich šíreniu.

Inovatívne riešenie

Discovering Hands je projekt, ktorého cieľom je priniesť pozitívnu zmenu v oblasti rakoviny prsníka, ako aj podať pomocnú ruku pre zrakovo postihnutých. Nevidiace a slabozraké ženy majú špeciálny dar: vynikajúci hmat. V rámci projektu Discovering Hands absolvujú tieto ženy v deväťmesačný školiaci kurz, aby sa stali profesionálnymi hmatovými vyšetrovateľkami.

Kľúčové výsledky a výhody

Špeciálne vyškolené nevidiace ženy vyšetrujú pacientov podľa vedecky podloženej metódy zvanej taktilografia. Takto kvalifikované môžu využiť svoje výnimočné schopnosti na odhalenie aj veľmi malých zmien v prsnom tkanive v ranom štádiu. Na ďalšiu podporu hmatovej diagnostiky bola vyvinutá softvérová medicínska aplikácia, ktorá umožňuje presne zdokumentovať a spracovať výsledky hmatového vyšetrenia pre pacientku a na ďalšiu diagnostiku.

Potenciál pre mainstreaming

V rámci projektu je ponúkaná taktilografia aj pre ambulancie a kliniky, ktoré tak svojim pacientom môžu poskytovať najlepšiu možnú a včasnú detekciu. V súčasnosti spolupracujú so 130 gynekologickými ambulanciami. Okrem výhod pre pacientov sa tak vytvára aj zmysluplné pole pôsobnosti pre zrakovo postihnutých a dochádza k podpore inklúzie znevýhodnených ľudí.

Zdroj: unsplash.com