SI Plus

V rámci slávnostného udeľovania cien SozialMarie 1. mája boli ocenené iniciatívy z Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska. Vybrala ich porota skladajúca sa z expertov a ceny boli odovzdané počas slávnostného udeľovania v Divadle Akzent vo Viedni. Z celkovo 288 prihlásených projektov bolo do užšieho kola vybraných 34 nominantov, pričom 15 z nich bolo ocenených.

Hlavné ceny boli nasledovné:

  • 1. cena (15 000 €): Long Ladder – Approach for Local Governments (Maďarsko)

Tento projekt založil starosta v dedinke Ipolytölgyesi, aby posilnil myšlienky lokálnej ekonomiky založenej na solidarite a udržateľnosti namiesto súkromného vlastníctva. Projekt zahŕňa organizovanie vlastných komunitných služieb pre obyvateľov obce, ktorí si môžu požičať náradie na obrábanie záhrad, upratovanie alebo poľnohospodárske práce za malý poplatok.

  • 2. cena (10 000 €): Kto Vlastní Slovensko? (Slovensko)

Slovenskej iniciatíve Kto Vlastní Slovensko?, ktorá sa zameriava na propagáciu férového a etického nakupovania, sa podarilo získať druhú cenu. Portál #Kto vlastní Slovensko umožňuje odhaľovať skryté vlastníctvo poskytovateľov služieb a tak uľahčuje zákazníkom informované rozhodovanie.

  • 3. cena (5 000 €): Community Roma Doula Service (Maďarsko)

Tretiu cenu získal projekt, ktorý podporuje znevýhodnené ženy, ktoré sú vzhľadom na svoju sociálnu a ekonomickú situáciu zraniteľnejšie voči pôrodníckemu násiliu. Projekt ponúka bezplatnú podporu znevýhodneným tehotným dievčatám a ženám pred pôrodom a počas neho.

Ocenených bolo aj ďalších 12 projektov, ktoré získali po €2 000. Viac informácií o víťazných projektoch si môžete prečítať na webovej stránke https://www.sozialmarie.org/sk/news/5684 alebo v novej SozialMarie brožúrke: https://www.sozialmarie.org/assets/media/sozialmarie-brochure-2023.pdf

Zdroj: sozialmarie.org