SI Plus

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prináša sériu desiatich podcastov, ktoré sú zamerané na potreby na trhu práce. Ich cieľom najmä informovať odbornú , ale i laickú verejnosť o ľudských zdrojoch na trhu práce a vplyvoch inovácií na pracovné miesta.

Zástupcovia sektorových rád v rozhovoroch prezentujú zistenia expertov z národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ (SRI). V jednotlivých epizódach podcastu priblížia hostia vývoj pracovného trhu v danej oblasti hospodárstva. Poslucháči sa dozvedia množstvo zaujímavých informácií, ako napríklad:

  • Ktoré povolania majú budúcnosť a ktoré naopak vplyvom inovácií zaniknú?
  • Aké pracovné pozície vznikajú v dôsledku energetickej krízy?
  • Je prebytok vysokoškolákov na trhu len mýtom alebo faktom?
  • Kedy si už auto na spaľovací motor nekúpime a ako to ovplyvní pracovnú silu v autopriemysle?

Viac informácií o tomto projekte, ako aj jednotlivé podcasty na vypočutie a ďalšie informácie a materiály k nim nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke.

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/np-sektorovo-riadenymi-inovaciami-efektivnemu-trhu-prace/