SI Plus

Nadácia Henkel Slovensko sa aktivitám na podporu venuje už 5 rokov. V tomto ročníku grantového programu podporí seniorov sumou až 50 000 eur. V spolupráci s Centrom pre filantropiu bolo vybraných 81 projektov s celkovou sumou 45 000 eur, ktoré mohli získať podporu až do výšky 1 000 eur.

Do piateho ročníka grantového programu sa zaregistrovalo rekordných 200 projektov. Množstvo z nich sa zameriava na medzigeneračné aktivity, ako sú tvorivé dielne a rôzne terapie, ako napríklad bábikoterapia. Nechýbali projekty zamerané na pohybové aktivity pre seniorov, kultúrne projekty či zamerané na podporu zelene.

Novinkou tohto roka bola špeciálna Cena za inovatívnosť, ktorá ocenila nápaditosť a inovatívnosť projektov a zaručila 5 vybraným projektom mimoriadny grant vo výške 1 000 eur.

Viac informácií o grantovom programe Henkel Slovensko seniorom a zoznam ocenených projektov nájdete na webovej stránke https://www.henkel.sk/