SI Plus

Pontis spolu s medzinárodnou organizáciou Ashoka identifikovali 461 inšpiratívnych osobností – začínajúcich aj etablovaných inovátorov, ich podporovateľov z biznisu i z verejnej správy, ktorých premietla to Mapy sociálnych inovátorov. Sú to zakladatelia a zamestnanci neziskových organizácií, verejnej správy, samosprávy, vyšší úradníci, ľudia z biznisu, ministerstiev, novinári, architekti, ľudia pôsobiaci v kultúrnej či hudobnej sfére, učitelia, IT odborníci, ale aj akademici. Každý z nich sa snaží prinášať riešenia naliehavých spoločenských problémov a tým zvyšovať kvalitu života na Slovensku.

Nadácia Pontis s medzinárodnou organizáciou Ashoka tieto osobnosti mapovala od marca do júna 2022. Vzniknutú Mapu sociálnych inovátorov predstavili koncom septembra tohto roka na podujatí, nad ktorým prevzali záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a premiér Slovenskej republiky Eduard Heger.

Vzniknutá mapa by mala podporiť sociálne inovácie v dlhodobom meradle. Nadácia spolu s ďalšími osobnosťami a kompetentnými plánuje pripraviť strategický plán podpory a rozvoja sociálnych inovácií a pracovať na riešením bariér, ktoré mapa identifikovala.

Zdroj: unsplash.com

www.nadaciapontis.sk/projekty/mapa-socialnych-inovatorov/