SI Plus

Už po dvadsiaty druhýkrát udeľovala nadácia Pontis ocenenia firmám za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Siedmych ocenených v siedmych kategóriách slávnostne vyhlásili 29. júna 2022 v Bratislave. Vyberali ich spomedzi 19 finálových nominácií.

Celkovo sa tento rok o ocenenie uchádzalo 38 malých, stredných aj veľkých firiem so 48 príkladmi zodpovedného podnikania. Finalistov i celkových víťazov vyberali nezávislé hodnotiace komisie, ktoré tvorili odborníci a odborníčky z firemného, neziskového i verejného sektora. Takto zhodnotil Via Bona Slovakia 2021 samotný výkonný riaditeľ nadácie Pontis, Michal Kišša: „Napriek náročnej dobe nám aj tento ročník ukázal, že biznis sektor na Slovensku sa rozvíja a uvedomuje si svoju zodpovednosť. Priniesol príklady firiem, ktoré sa správajú férovo k životnému prostrediu, zamestnancom a dodávateľom, vytvárajú modernejšie a vzdelanejšie komunity, podporujú digitálne zručnosti či pomáhajú zabraňovať dezinformáciám.“

Víťazi v hlavných kategóriách:

  • Zodpovedná veľká firma: Swiss Re za prepracovanú stratégiu udržateľnosti a výnimočné aktivity na podporu zamestnancov aj lokálnej komunity
  • Zodpovedná malá/stredná firma: GoodRequest za vytvorenie inovatívneho vzdelávacieho programu pre študentov a spoluvytváranie miestnej komunity v Žiline

Víťazi v ďalších kategóriách:

  • Zelená firma: Mobilonline za presadzovanie princípov udržateľnosti v biznis modeli aj vo vzdelávaní spotrebiteľov
  • Výnimočný zamestnávateľ: IKEA Bratislava za riešenie problémov obetí domáceho násilia a ukážkové partnerstvo s mimovládnym sektorom
  • Dobrý partner komunity: Slovak Telekom za systematickú a komplexnú prípravu detí a mládeže na digitálnu budúcnosť
  • Spoločensky inovatívna firma: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia za sociálnu inováciu Cognity Care, ktorá prepája virtuálnu realitu so starostlivosťou o duševné zdravie
  • Férový hráč na trhu: O2 Slovakia za úspešné budovanie osvety v kontroverznej téme dezinformácií

Viac informácií o ocenených firmách a ich príkladoch dobrého podnikania si môžete pozrieť na webovej stránke nadácie Pontis.

https://www.nadaciapontis.sk/novinky/via-bona-slovakia-za-rok-2021-ukazala-ze-biznis-sektor-si-uvedomuje-svoju-zodpovednost/

zdroj: unsplash.com