SI Plus

Už v poradí šiesty ročník grantového programu Rozprúdime regióny bude podporovať projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v západnom regióne. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2500 eur a celkový rozpočet programu je až 200 000 eur. Nadácia ZSE sa rozhodla tento rozpočet navýšiť v súvislosti s tým, že skupina ZSE oslavuje 100 rokov svojho pôsobenia.

Výnimočné pre tento ročník grantového programu sú aj možné zamerania projektov. Vzhľadom k aktuálnemu dianiu sa nadácia rozhodla dať priestor aj projektom, ktoré napomáhajú k zbližovaniu odlišných kultúr, posilňujú interkultúrny dialóg a prispievajú vzájomnému spoznávaniu. O podporu z programu sa môžu uchádzať obce a mestá, mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, športové kluby, ale aj školy a školské zariadenia, ktoré pôsobia v distribučnej oblasti ZSE. Prihlasovanie je možné do 15. 6. 2022.

Zdroj: unsplash.com

https://www.nadaciazse.sk/projekt/rozprudime-regiony