SI Plus

Poznáme mená 14 podnikateliek v súčasnosti pracujúcich v Európe, ktoré v sú v užšom výbere 9. ročníka Ceny EÚ pre ženy inovátorky. Tohtoročné inšpiratívne finalistky sú priekopníčkami v prelomových inováciách, ktoré by mohli prispieť k revolúcii v zdravotníctve, vyvinúť umelú inteligenciu viac zameranú na človeka a prispieť k udržateľnejšej budúcnosti. Mimoriadnym úspechom pre našu krajinu je, že k týmto finalistkám patrí aj Slovenka Mária Virčíková.

Virčíková je spoluzakladateľkou a generálnou riaditeľkou spoločnosti MATSUKO, ktorá vyvíja aplikáciu holografickej prítomnosti pre „pohlcujúci zážitok z komunikácie“. Táto aplikácia zobrazuje ľudí v trojrozmernom rozlíšení počas videohovorov, ide teda o akýsi „skype budúcnosti“. Virčíková súťaží v kategórii Inovátorky, kde je spolu osem finalistiek.

Najinšpiratívnejším inovátorkám budú udelené tri ceny v hodnote 100 000 EUR. Okrem toho udelí EÚ pri príležitosti Európskeho roka mládeže tri ďalšie ceny v hodnote 50 000 EUR pre nádejných začínajúcich inovátorov do 35 rokov. Tí súťažia v kategórii Rising Innovators, v ktorej je šesť finalistiek.

Víťazky Ceny EÚ pre ženy inovátorky za rok 2022 budú vyhlásené na samite Európskej rady pre inovácie, ktorý sa uskutoční 7. a 8. decembra 2022. Na rovnakom podujatí Komisia udelí ceny Európske hlavné mesto inovácií a Európske ceny za obstarávanie za inováciu.

Viac informácií o Cene EÚ pre ženy inovátorky, ako aj o nominovaných inovátorkách aktuálneho ročníka nájdete na nižšie uvedenej stránke.

https://eic.ec.europa.eu/news/14-outstanding-finalists-running-eu-prize-women-innovators-2022-2022-11-21_en

Zdroj: eic.ec.europa.eu