SI Plus

Dátum: 24. 11. 2022

European Association for Innovation in Local Development (AEIDL) je združenie sídliace v Bruseli, ktoré sa učí od komunitne vedených inovácií a podporuje ich so zámerom oživiť miestne komunity z celej Európy. S cieľom oživiť komunitou vedenú inováciu v celej Európe spúšťa Európske miestne inovačné fórum (ELIF).

ELIF je priestorom pre odborníkov a organizácie pôsobiace a prepojené na miestnej úrovni – v mestskom aj vidieckom prostredí – na výmenu nápadov, poučenie sa zo skúseností a poučenie na podporu inovácií v miestnych komunitách v celej Európe.  Jeho ambíciou je maximalizovať silu zhromažďovania rovnako zmýšľajúcich ľudí a komunitne orientovaných organizácií, aby pomohli zlepšiť miestny život a v konečnom dôsledku vytvorili väčšiu súdržnosť v Európe. 

Cieľom štartovacieho podujatia ELIF je:

  • podporiť výmenu informácií o význame inovácií vedených komunitou pri reakcii na moderné spoločenské výzvy a príležitosti v Európe;
  • diskutovať o tom, ako sa v Európe podporuje inovácia vedená komunitou;
  • zvýšiť povedomie a vybudovať spoločné chápanie ELIF a jeho pridanej hodnoty pre miestnych aktérov (propagácia);
  • zdieľanie spoločných záujmov a zameranie sa na spoluvytváranie ELIF tematických komunít.
Zdroj: AEIDL

Oficiálne spustenie ELIF sa uskutoční online formou dňa 24. 11. 2022 od 10-tej hodiny. Účasť je bezplatná a nie je založená na žiadnom členskom poplatku. 

Viac informácií o podujatí a registračný formulár nájdete na nižšie uvedenej stránke.