SI Plus

Dátum: 20. 10. 2022

Ocenenie FéliX Business Award sa zameriava na inšpiratívne aktivity prispievajúce k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti našej krajiny. Jednou z kategórií je Cena za verejné dobro, v ktorej sú nominované 4 neziskové organizácie.

K nominovaným v roku 2022 patria organizácie:

  • AGRO SOCIÁLNY PODNIK s.r.o.
  • eduRoma – Roma Education Project o.z.
  • LABORE, n. o.
  • Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Slovenská sporiteľňa a Nadácia Slovenskej sporiteľne vybrala týchto finalistov spomedzi 12 nominovaných organizácií.  Prihliadali na kritériá ako originalita alebo inovatívnosť riešenia, celkový prinosť pre spoločnosť, komunitu a životné prostredie, ale aj na udržateľnosť, škálovateľnosť a replikovateľnosť riešenia.

Víťaz bude vyhlásený počas galavečera FéliX Business Award, ktorý sa bude konať v Bratislave 20. októbra 2022. Viac informácií nájdete na nižšie uvedenej stránke.

Zdroj: cenafelix.sk