SI Plus

Dátum: 12. 10. 2022

V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest 2022 sa bude konať schôdza s názvom „Čo môže iniciatíva ESF Social Innovation+ urobiť pre miestne a regionálne zainteresované strany“. Informačné stretnutie sa uskutoční online formou v stredu, 12. októbra 2022, v čase od 17:30 do 18:30.

Sociálne inovácie sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pre úspešné zvládnutie spoločenských výziev spravodlivého, udržateľného a digitálneho prechodu, najmä na miestnej, regionálnej, ako aj národnej a európskej úrovni. Nová iniciatíva Európskej komisie ESF Social Innovation+ je zameraná na uľahčenie a podporu prenosu a rozširovania inovatívnych riešení a nástrojov v celej EÚ prostredníctvom zdieľania vedomostí a skúseností, vytvárania nadnárodnej siete kontaktov a spolupráce v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, zručností a sociálneho začlenenia.

Zaujíma vás, čo môže táto iniciatíva urobiť pre miestne a regionálne zainteresované strany?

Iniciatíva bude zahŕňať výzvy na predkladanie návrhov na úrovni EÚ a Európske kompetenčné centrum pre sociálne inovácie, ktoré sa stane centrom zdieľania znalostí a budovania kapacít pre sociálne inovácie. Realizovať ho bude litovská agentúra ESF ESFA.

Informačné stretnutie podrobne vysvetlí obsah iniciatívy a jej dva pracovné prúdy a upozorní na príležitosti pre miestne a regionálne zainteresované strany. Predstaví aj databázu sociálnych inovácií, ktorá poskytne prístup k inšpiratívnym postupom a zainteresovaným stranám v oblasti sociálnej inovácie v celej EÚ.

Viac informácií o informačnom stretnutí a registráciu nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke.