SI Plus

Dátum: 27. 10. 2022

Najväčšia konferencia zameraná na témy o spoločenskej zodpovednosti aj tento rok prinesie príklady dobrej praxe od domácich aj zahraničných expertov a nové informácie a diskusné témy z oblasti udržateľnosti. Organizuje ju Nadácia Pontis pod hlavičkou Business Leaders Forum. 19. ročník sa bude venovať témam ako hybridný model práce, diverzita a inklúzia, sociálne inovácie, rodová rovnosť či expertné dobrovoľníctvo a ďalším.

Nadácia Pontis v rámci summitu udelí Cenu SDGs osobnosti alebo organizácii, ktorá v roku 2022 významným spôsobom prispela k napĺňaniu jedného či viacerých cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals).

CSR Summit je nielen najväčším, ale aj najstarším podujatím o spoločenskej zodpovednosti na Slovensku a každoročne ponúka kvalitný obsah a priestor pre zdieľanie skúseností. O svoje cenné skúsenosti a know-how sa podelia svetoví rečníci i CSR experti. Organizátori sa prostredníctvom tohto podujatia snažia prinášať praktické riešenia pre zamestnávateľov, ale aj inšpirácie pre osobný život.

Konferencia je bezplatná a bude streamovaná online 27. októbra 2022.

Viac informácií o CSR Summit 2022 a registračný formulár nájdete na webovej stránke csrsummit.sk

Zdroj: Business Leaders Forum