SI Plus

Nadácia Pontis a Bratislavský magistrát spolupracujú na projekte Budúcnosť INAK, ktorý je zameraný na rozvíjanie potenciálu detí na Mestskej ubytovni Fortuna. Program poskytuje kvalitné nízko-prahové služby, vzdelávacie kurikulum a tréningy pre koordinátora, študentov vysokých škôl a expertov z praxe. Vytvorené coworkingové centrum poskytne deťom priestor na rozvíjanie zručností potrebných pre 21. storočie.

Magistrát v rámci tejto spolupráce zabezpečuje priestory, personálne pokrytie a ďalšiu potrebnú finančnú i nefinančnú pomoc. Nadácia Pontis zabezpečuje spomínanej ubytovni unikátne vzdelávacie kurikulum spolu s tréningami a podporou pre koordinátora aj zapojených študentov vysokých škôl či expertov z praxe.

Memorandum uzatvorené medzi Nadáciou Pontis a Bratislavským magistrátom zabezpečuje dlhodobú udržateľnosť programu a rozšírenie myšlienky programu aj na ďalšie mestá. Úspešná pilotná spolupráca so samosprávou ukázala možnosť, ako je možné šíriť program Budúcnosť INAK k čo najväčšiemu počtu detí po celom Slovensku.

Viac informácií môžete nájsť na nižšie uvedenom odkaze.

https://www.nadaciapontis.sk/novinky/s-bratislavskym-magistratom-rozvijame-potencial-deti-na-mestskej-ubytovni/#