SI Plus

SozialMarie – Cena pre sociálne inovácie pozná nominované projekty na cenu SozialMarie 2023. Tohtoročné nominované projekty, ktoré sa snažia riešiť spoločenské výzvy, pochádzajú zo šiestich krajín strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Chorvátska, Maďarska a Slovinska. Celkovo 34 projektov z rôznych oblastí, ako napríklad vzdelávanie, ekológia, menšiny, či zvyšovanie povedomia, bude mať šancu získať jednu z cien SozialMarie. Víťazi budú oznámení na slávnostnom odovzdávaní cien 1. mája 2023 vo Viedni.

Slovensko budú v tohtoročnom SozialMarie zastupovať tieto štyri projekty:

OZ Detstvo deťom (Civic Association Childhood to Children) sa špecializuje na dlhodobú prácu so skupinou maloletých a mladistvých rómskych matiek, ich partnermi a ich deťmi hneď po narodení. Cieľom je vytvoriť v týchto rodinách prostredie pre priaznivý rozvoj detí, napriek absencii vzorov rodičovstva. OZ sa zameriava na oblasti chudoby, rodiny a vzdelávania v ranom detstve. Okrem toho sa zameriava aj na preventívne aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania k partnerstvu, plánovanému rodičovstvu a zodpovednému prístupu k sexualite pre skupinu dospievajúcich dievčat.

Tento projekt sa snaží popularizovať spoločenské vedy, predovšetkým históriu, pre laickú verejnosť. Pomáha aj študentom a učiteľom vo vyučovacom procese a snaží sa prepájať súčasnosť s minulosťou. Inovatívnosťou je jeho digitálny rozmer, ktorý umožňuje prístup k jeho obsahu pre každého. Projekt sa najviac osvedčil počas dištančného vzdelávania a lockdownu, ktoré boli spôsobené pandémiou covidu19. Jeho cieľom je vysvetliť dôležitosť získavania poznatkov v tejto oblasti pre lepšie pochopenie súčasných javov okolo nás.

Nová technológia firmy EcoButt prináša riešenie pre environmentálny problém, ktorým sú voľne pohodené cigaretové filtre. Projekt je zameraný na ekologickú recykláciu cigaretového odpadu, ktorý je zdrojom toxických a karcinogénnych látok. Technológia tejto firmy vytvára z recyklovaných cigaretových filtrov kvalitný produkt využívaný pri výrobe asfaltových zmesí.

Transparency International Slovensko (TIS) spustil projekt Kto vlastní, ktorý je zameraný na podporu férového podnikania a etického nakupovania. Projekt sa zameriava na hotelový sektor a následne sa rozšíril i na iné segmenty trhu, konkrétne na kúpeľníctvo, lyžiarske strediská, akvaparky, golf a turistické zariadenia na Slovensku. Cieľom projektu je posilniť fungovanie protischránkového zákona a priniesť zrozumiteľným spôsobom tému k občanom.

Viac informácií o tohtoročných nominantoch SozialMarie 2023 sa dozviete na nižšie uvedenom odkaze.

https://www.sozialmarie.org/sk/news/5680