SI Plus

Družstvo s názvom Sociálni Inovátori má za sebou už 10 rokov svojich priekopníckych aktivít.  Venuje sa investíciám a financovaniu, ale aj vzdelávaniu a poradenstvu jednotlivcov, organizácií, firiem či samospráv s pozitívnym spoločenským dopadom. Hovoria si preto aj „Katalyzátor pozitívnych spoločenských zmien“.

Cieľom iniciatívy je dotvárať ekosystém pre riešiteľov spoločenských výziev a prinášať tak systémové zmeny v riešeniach spoločenských problémov. Vďaka takejto podpore majú byť spoločensky zodpovedné podniky udržateľné a zároveň rastúce, inovujúce a udávajúce smer pre zvyšok ekonomiky. Medzi viac než 15 doteraz zrealizovaných projektov v objeme viac ako 5 miliónov eur patrí napríklad Nová Cvernovka, Národné centrum Vodného póla, Zelený Bicykel alebo Človek v ohrození.

Sociálni Inovátori pomáhajú riešiteľom nastaviť podnikateľský model, štruktúru financovania a poskytnúť finančné zdroje na realizáciu a škálovanie riešení. Okrem spomenutých projektov, ktorým sa venujú, sú tiež správcom nového investičného fondu Sociálni Inovátori Impact Capital, ktorý je zameraný na investovanie do slovenských organizácií s pozitívnym spoločenským dopadom.

https://www.socialniinovatori.sk/