SI Plus

Dňa 11. a 12. októbra sa konalo stretnutie zástupcov nadnárodného projektu „SI PLUS“ v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Projektový tím Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie tak mal možnosť s partnermi z Rakúska, Maďarska a Bulharska prerokovať realizované aktivity projektu na národnej, ako aj nadnárodnej úrovni a dohodnúť si ďalšie postupy. Pozvanie prijali aj zástupca DG EMPLOYMENT Európskej Komisie a zástupca Ministerstva práce a sociálních věcí Českej republiky, ktorí prispeli k diskusii svojimi poznatkami.

V rámci stretnutia bola predstavená plánovaná podpora sociálnych inovácií v jednotlivých krajinách z prostriedkov fondov EÚ počas ďalšieho programového obdobia. Diskutované bolo aj vytváranie tematických sietí, zabezpečenie výstupov projektu a spustenie spoločnej webovej platformy si.plus .

Sme radi, že pri plánovaní podpory sociálnych inovácií máme po boku silných partnerov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Zdroj: unsplash.com