SI Plus

V dňoch 17. a 18. mája 2022 sa konal Festival inovatívneho Slovenska, prostredníctvom ktorého vyvrcholili prípravy Národnej stratégie pre výskum, vývoj a inovácie, ktoré sa realizujú na sekcii výskumu, vývoja a inovácií Úradu Vlády SR. Festivalu predchádzalo viac ako 80 hĺbkových rozhovorov s rôznymi aktérmi v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ktoré uskutočnili v prvých mesiacoch roka 2022. Cieľom Národnej stratégie pre výskum, vývoj a inovácie je vytvoriť Slovensko, ktoré je atraktívne pre vedcov a vedkyne, inovátorov a inovátorky, ale aj pre firmy, a ktoré je zároveň odolné voči meniacemu sa prostrediu a dôverujúce si navzájom.

Na jednom mieste sa stretlo niekoľko desiatok slovenských a zahraničných “zmenotvorcov”, ktorí aktívnym spôsobom participovali na vytvorení ambicióznej a konkrétnej vízie, ktorú by malo Slovensko uskutočniť do roku 2030. Jedným z bodov programu festivalu bol workshop na tému „Štát schopný riešiť zložité problémy inovatívnym spôsobom a dizajnujúci služby s ohľadom na potreby ľudí“. Zúčastnili sa ho aj zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorí zároveň realizujú nadnárodný projekt s názvom Social Innovation Plus – Competence Centres (SI PLUS), pre založenie Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie v rámci  programu EÚ „Zamestnanosť a sociálne inovácie (EaSI)“.

Zdroj: archív Festival inovatívneho Slovenska