SI Plus

V Banskej Bystrici sa bude v najbližších mesiacoch realizovať projekt, ktorý by mal priniesť lepšie porozumenie potrebám žien iných národností žijúcich v tomto meste, ako aj podmienkam, v ktorých žijú. Zároveň by ich mal podporiť v tom, aby komunikovali svoje očakávania a problémy. V rámci projektu by mala byť vytvorená skupina 10-12 žien. 

Zámerom tohto projektu je pracovať metódou hlas fotografií, v rámci ktorej budú ženy mapovať prostredníctvom fotografií  to, čo ich trápi aj teší a čím žijú. Z týchto fotografií potom pripravia verejnú výstavu. Okrem toho účastníčky projektu získajú možnosť vytvárania kontaktov a sieťovania, posilnenie v témach, ktoré chcú riešiť, ako aj nadobudnutie nových vedomostí, zručností a skúseností. 

Prvé stretnutie sa uskutoční 13. decembra 2022 o 15:00 v priestoroch Komunitnej nadácie Zdravé mesto na Komenského 21 v Banskej Bystrici. Stretnutia by mali byť organizované raz za dva týždne, prípadne raz za týždeň, v priebehu decembra 2022 až apríla 2023, pričom v máji by sa mala uskutočniť výstava fotografií. Projekt realizuje Katedra sociálnej práce PF UMB v spolupráci s Komunitnou nadáciou Zdravé mesto a Centrom komunitného organizovania a ďalšími partnermi.

Viac informácií o tomto projekte a kontakty v prípade záujmu byť súčasťou skupiny, nájdete na nižšie uvedenej stránke.

https://www.pdf.umb.sk/aktualne-oznamy/projekt-neviditelne-zeny-v-banskej-bystrici.html

Zdroj: knzm.sk