SI Plus

Európska komisia spustila 11. ročník Európskej súťaže o sociálnu inováciu. Cena podporuje potenciál sociálnej inovácie, ktorý poskytuje riešenia spoločenských výziev a podporuje udržateľný a inkluzívny rast v Európe.  Témou tohto ročníka je „boj proti energetickej chudobe – Repower EU”. 

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „Sociálne inovácie hrajú kľúčovú úlohu pri prekonávaní spoločenských kríz. Ak prijmeme výzvu bojovať proti energetickej chudobe, môžeme výrazne zlepšiť životy ohrozených občanov, MSP a prospieť celkovej európskej spoločnosti. Táto edícia súťaže si kladie za cieľ podporovať inovácie, ktoré prispievajú k zdraviu, blahobytu, sociálnej inklúzii a kvalite života dotknutných občanov. Sociálne inovácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení týchto výziev spolu s technologickými a zelenými inováciami. ”

Súťaž je otvorená pre sociálnych inovátorov z členských štátov EÚ a krajín spojených s programom Horizon Europe. Nezávislí odborníci ohodnotia žiadosti o sociálnu inováciu podľa nasledujúcich kritérií: stupeň inovácie, dopad, udržateľnosť, škálovateľnosť a replikovateľnosť. Tri najlepšie projekty sociálnej inovácie získajú ocenenia vo výške 50 000 €.

Prihlasovanie do súťaže je otvorené do 30. mája 2023 (17:00:00 CET).

Viac informácií o tejto výzve si môžete prečítať po kliknutí na nižšie uvedený odkaz. 

https://eic.ec.europa.eu/news/european-social-innovation-competition-2023-edition-now-open-applications-2023-03-30_en