SI Plus

Európska rada pre inovácie (EIC) vyhlasuje Európsku cenu za humanitárnu inováciu. Toto ocenenie je určené pre humanitárne organizácie, sociálne podniky a spoločnosti, ktoré vyvíjajú technológie na poskytovanie kvalitnej pomoci zraniteľným ľuďom postihnutým prírodnými katastrofami a krízami spôsobenými človekom. 

Cena bude udelená organizáciám, ktoré vyvinuli a nasadzujú inovatívne riešenia na poskytovanie humanitárnej pomoci. Okrem iného, technológie sú založené aj na uplatňovaní digitálnych technológií, ktoré majú pomôcť v oblasti prístrešia, vody, sanitácie, energetiky, vykurovania alebo chladenia, potravín, hygieny, ochrany, znižovania rizika prírodných katastrof a zdravotnej starostlivosti. V roku 2023 budú udelené tri ceny: 250 000 EUR, 150 000 EUR a 100 000 EUR.

Uzávierka prihlášok je 3. októbra 2023 o 17:00. Viac informácií o tejto výzve nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2023-humanitarian-prizes-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState