SI Plus

Počas roka 2022 bola spustená informačná webová stránka www.si.plus. Webstránka informuje o priebehu realizácie projektu, novinkách, ako aj informácie o Kompetenčných centrách pre sociálne inovácie a partneroch.

Jedným z hlavných cieľov projektu SIPlus (Social Innovation Plus – Competence Centres) je implementácia Národných kompetenčných centier. Ich cieľom je vybudovať kapacity kľúčových zainteresovaných strán pre sociálne inovácie prostredníctvom odbornej podpory. Preto sú počas trvania projektu implementované Národné kompetenčné centrá v Rakúsku, Bulharsku, Maďarsku a na Slovensku. Okrem toho je kľúčovým prvkom tohto projektu nadnárodný prenos vedomostí, najmä pokiaľ ide o výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a učenie sa a budovanie kapacít.

Projekt Social Innovation Plus – Competence Centers (SI Plus) je financovaný z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho programu pre zamestnanosť a sociálne inovácie

Viac informácií nájdete na nižšie uvedenej stránke.

https://si.plus/

Zdroj: si.plus